Kassagirot

Genom Kassagirot kan du betala räkningar enkelt och smidigt hos oss. Använd förtryckta OCR-blanketter eller kassagirots manuella inbetalningskort till både Plus- och bankgiro.
Du kan betala din räkning kontakt, med värde-avi eller med ett svenskt bankkort.

Värdeavi

Kunder erhåller kontantutbetalningar från flera olika håll och av olika orsaker.  Det kan vara fråga om ersättning på en försäkring, återbäring på skatten eller återbetalning vid avslut av abonnemang. Varje år produceras drygt 5 miljoner utbetalningar i Sverige och de största utställarna är Bankgirot, PlusGirot och Swedbank/Sparbankerna. Mottagarna har insett fördelarna med att  lösa in sin avi i sin butik.

Kontoinsättning

Vi låter dig som privatperson, företag eller förening göra kontoinsättning i butik till valfri svenska bankkonton. Maxbeloppet är 10 000 kr under en 7-dagars period.

Safety Financial Services Sweden AB erbjuder enkla vardagsnära betalningstjänster (kassasgirot), valutaväxling, och utlandsbetalningar, utifrån kundernas behov i kundens närhet och till kundernas förmånligaste priser och villkor i Stockholm. Vi kommer att komplettera våra tjänster antingen inom vårt företag eller via våra samarbetspartners.